Skip to content

o mnie

Mieszkam i pracuję w Warszawie. Tworzę obrazy, rysunki, instalacje. Jestem autorką ponad 50 wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą: na Litwie, Słowacji, w Niemczech, Czechach, Hiszpanii czy Belgii. Otrzymałam wiele stypendiów, nagród i wyróżnień, między innymi, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2017 uzyskałam stopień doktora w dyscyplinie sztuki piękne. W tymże roku zostałam uhonorowana także stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za projekt pt. Trzy kolory. W latach 2013 – 2017 odbyłam studia doktoranckie w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

W 2015 zostałam laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów. Kilkukrotnie znalazłam się w rankingu dla najbardziej obiecujących artystów do 35 roku życia Kompas Młodej Sztuki. W 2015 roku zostałam wytypowana do udziału w rezydencji Nida Art Colony na Litwie, gdzie powstał cykl prac plastycznych pt. Przyjemności kolażu. 

W latach 2001 – 2006 studiowałam na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

O mnie

Wykształcenie

Instytut Sztuk Pięknych  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

studia doktoranckie, tytuł doktora sztuki
2013 – 2017

Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie

Wydział Malarstwa, studia magisterskie, tytuł magistra sztuki
2001 – 2006

Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie

Podyplomowe Studium Pedagogiczne
2005 – 2006

Wybrane wystawy

Indywidualna wystawa zagraniczna, prezentująca prace z lat 2015-2023. Sale Ekspozycyjne "Raphael Mihailov", Wielkie Tyrnowo, Bułgaria.

Pozdrowienia z Wakacji

Indywidualna wystawa zagraniczna, prezentująca prace z lat 2015-2023. Sale Ekspozycyjne „Raphael Mihailov”, Wielkie Tyrnowo, Bułgaria.

/ Wrzesień 2023

Indywidualna wystawa zagraniczna, prezentująca cykl rysunków na papierze. Galeria Meno Parkas, Kowno, Litwa.

K&R(fusions)

Indywidualna wystawa zagraniczna, prezentująca cykl rysunków na papierze. Galeria Meno Parkas, Kowno, Litwa.

/ Lipiec 2021

Indywidualna wystawa zagraniczna, prezentująca cykl prac malarsskich powstałych w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Galeria si:said, Kłajpeda, Litwa.

 Trzy kolory 

Indywidualna wystawa zagraniczna, prezentująca cykl prac malarsskich powstałych w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Galeria si:said, Kłajpeda, Litwa.

/ lipiec,Sierpień 2019

Obszary działania

/ Malarstwo

Moje malarstwo mogę określić jako rodzaj podróży. Splatają się w nim osobiste doświadczenia, odczucia, eksperymenty formalne, fascynacja kolorem.
Tworzę obrazy w technice akrylowej i olejnej. 

/ Rysunek

Tworzę zarówno szybkie szkice jak również duże, skomplikowane prace rysunkowe. Szkice są zapisem codzienności, jak również przygotowaniem do większych prac. Studia rysunkowe to doskonała praca nad warsztatem.

/ Istalacja

W poszukiwaniach formalnych pojawia się wątek poszerzania i eksplorowania granic gatunków. Głównym celem aktualnych dociekań są poszukiwania dotyczące szeroko pojętej wizualnej syntezy, pytanie o możliwości połączeń różnych mediów. 

NA
gro
dy

Jestem laureatką wielu stypendiów,
nagród i wyróżnień. 

WYbrane
NAgrody

Stypenedium Ministra kultury i dziedzictwa narodowego

Projekt pt. Trzy Kolory

Stypenedium Ministra Nauki 
i szkolnictwa wyższego

Wybitne osiągnięcia dla doktorantów

Kompas Młodej Sztuki

Ranking dla najlepszych polskich młodych artystów, pozycja 13

Grafika Warszawska

Nagrody w konkursie

Wybrane Wystawy

Pozdrowienia z wakacji

Indywidualna wystawa zagraniczna, Wielkie Tyrnowo, Bułgaria, 2023

Salon 2022. RENDES-VOUS

Zbiorowa wystawa zagraniczna, Reprezentatywna sala wystawowa (Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier) pod patronatem Księcia Alberta II, Port Herkules, Monako, 2022

K&R(FUSIONS)

Idnywidualna wystawa zagraniczna, Galeria Meno Parkas, Kowno, Litwa, 2021

Trzy Kolory

Idnywidualna wystawa zagraniczna, Galeria si:said, Kłajpeda, Litwa, 2019